Co to jest DSA, DMA oraz GAFA?

– Rozszyfrowując dwa pierwsze skróty. DSA to jest nowy akt o usługach cyfrowych, a DMA to także nowy akt unijny o rynkach cyfrowych. DSA będzie zmieniał zasady odpowiedzialności platform internetowych, nakładał na te platformy nowe obowiązki w zakresie usuwania treści niezgodnych z prawem, filtrowania tych treści. Ta odpowiedzialność będzie różna w zależności od wielkości danej platformy. Inna odpowiedzialność będzie przewidziana dla mniejszych platform, a inna dla tzw. strażników Internetu (ang. Gate keepers), czyli Google, Amazon, Facebook, Apple s skrócie GAFA. Na te podmioty będą nałożone bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące odpowiedzialności za treści wobec uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz użytkowników. Natomiast akt o rynkach cyfrowych (DMA) dotyczy stricte regulacji gigantów internetowych i ich funkcjonowania w cyfrowym świecie. Z dużym prawdopodobieństwem te akty przyjmą kształt rozporządzeń, będą implementowane do porządków krajowych w sposób bezpośredni. Czekamy na te akty – mówi Anna Szymańska, ekspert prawa własności intelektualnej.

Reklama

Co to jest dyrektywa copyrightowa?

– Dyrektywa o prawie autorskim nazywana przeze mnie dyrektywą copyrightową już obowiązuje. Została uchwalona w 2019 roku. Do porządku prawnego powinna zostać wprowadzona już w 2021 roku, nadal czekamy na jej implementację, która zmieni oblicze polskiego i europejskiego Internetu. Internet, który znamy obecnie po implementacji zmieni się radykalnie – mówi Szymańska.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Anna Szymańska – ekspert prawa własności intelektualnej