Żyjemy w środowisku cyfrowym. Zdigitalizowaliśmy nasze treści pisane, multimedialne, muzyczne. Wkrótce pewnie przyjdzie czas na digitalizację relacji. Będziemy musieli postawić sobie pytania przy organizacji metawersum. Póki co mamy nowe akty prawne dotyczące treści w Internecie.

Co to jest DSA, DMA oraz GAFA?

– Rozszyfrowując dwa pierwsze skróty. DSA to jest nowy akt o usługach cyfrowych, a DMA to także nowy akt unijny o rynkach cyfrowych. DSA będzie zmieniał zasady odpowiedzialności platform internetowych, nakładał na te platformy nowe obowiązki w zakresie usuwania treści niezgodnych z prawem, filtrowania tych treści. Ta odpowiedzialność będzie różna w zależności od wielkości danej platformy. Inna odpowiedzialność będzie przewidziana dla mniejszych platform, a inna dla tzw. strażników Internetu (ang. Gate keepers), czyli Google, Amazon, Facebook, Apple s skrócie GAFA. Na te podmioty będą nałożone bardzo restrykcyjne przepisy dotyczące odpowiedzialności za treści wobec uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz użytkowników. Natomiast akt o rynkach cyfrowych (DMA) dotyczy stricte regulacji gigantów internetowych i ich funkcjonowania w cyfrowym świecie. Z dużym prawdopodobieństwem te akty przyjmą kształt rozporządzeń, będą implementowane do porządków krajowych w sposób bezpośredni. Czekamy na te akty – mówi Anna Szymańska, ekspert prawa własności intelektualnej.

Co to jest dyrektywa copyrightowa?

– Dyrektywa o prawie autorskim nazywana przeze mnie dyrektywą copyrightową już obowiązuje. Została uchwalona w 2019 roku. Do porządku prawnego powinna zostać wprowadzona już w 2021 roku, nadal czekamy na jej implementację, która zmieni oblicze polskiego i europejskiego Internetu. Internet, który znamy obecnie po implementacji zmieni się radykalnie – mówi Szymańska.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Anna Szymańska – ekspert prawa własności intelektualnej