Dyrektywa dotycząca prawa autorskiego na rynku cyfrowym. Czym ona jest i czego dotyczy? Czy interesy podmiotów prawa autorskiego uprawnionych z tytułu praw autorskich będą lepiej zabezpieczone? Odpowiedzi na te pytania w rozmowie z Szymonem Glonkiem (DGPtalk) udzieli Anna Szymańska – Radca Prawny, Ekspert prawa własności intelektualnej w Kancelarii Prawnej Media Law . Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie".

Dyrektywa dotycząca prawa autorskiego na rynku cyfrowym została uchwalona w 2019 roku. Państwa członkowskie Unii Europejskiej dostały 2 lata na implementację do porządku prawnego. Polska powinna zrobić to do 7 czerwca 2021 roku. Niestety nadal czekamy. Według harmonogramu legislacyjnego Rady Ministrów spodziewany czas implementacji to drugi kwartał 2022 r.

Niezależnie od opóźnień krajowych zapisy dyrektywy już obowiązują. Polskie sądy muszą już stosować nowe unijne przepisy. Pojawiają się różne interpretacje unijnych przepisów dlatego wszyscy zainteresowani stosowaniem prawa autorskiego w Internecie ale także szerzej na rynku cyfrowym czekają z niecierpliwością na przepisy krajowe.

Nowe przepisy wzmacniają pozycję podmiotów prawa autorskiego uprawnionych z tytułu praw autorskich. Ochrona ta dotyczy eksploatacji cyfrowych utworów. Tzw. dyrektywa copyright-owa będzie nową konstytucja Internetu. Oprócz wspomnianej dyrektywy mamy dwa dodatkowe akty prawne, które są w pracach Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej – DSA (Digital Services Act) i DMA (Digital Markets Act).

Jest kilka obszarów, które zmienia dyrektywa copyright-owa. Ważną zmianą jest rozszerzenie dotychczasowych przepisów o dozwolonym użytku.

- Pod tym kątem dyrektywa wydaje się być rozczarowująca. Przepisy mogłyby być ujęte w sposób bardziej kompleksowy. Dotyczy to eksploatacji tekstów i danych i dotyczy korzystania z utworów w działalności dydaktycznej – wyjaśnia Anna Szymańska.

Najważniejsza i rewolucyjna zmiana w przepisach dotyczy wydawców prasowych.

- Nowe prawo zobowiązuje platformy internetowe do podpisywania z wydawcami prasowymi umów licencyjnych, uzyskiwania dodatkowych zgód na rozpowszechnianie treści. Przepisy mówią o tekstach, treściach audiowizualnych oraz graficznych. W tym zakresie przepisy muszą być implementowane przez wszystkie państwa członkowskie – dodaje Szymańska.

Zapraszamy do wysłuchania najnowszego odcinka "DGPtalk: Obiektywnie o biznesie". Partnerem podcastu jest aplikacja upday.

Pobierz aplikację upday z Google Play lub App Store!

Anna Szymańska – Ekspert prawa własności intelektualnej. Radca Prawny.