Uzależnienie od alkoholu w Polsce i UE:

Według statystyk prowadzonych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (od 1 stycznia 2022 roku Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom) średnie roczne spożycie napojów alkoholowych na 1 Polaka w litrach w przeliczeniu na 100% alkoholu w 2020 roku wyniosło 9,62 litra. To o ponad 3 litry więcej w porównaniu do roku 1993. Według danych Eurostatu szacuje się, że w Unii Europejskiej jest 27,8 mln osób nadużywających alkoholu.

Narkomania w Polsce i Europie:

Według raportu Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku do leczenia z powodu narkotyków najczęściej zgłaszały się osoby mające problem z Marihuaną i haszyszem (39,9%) oraz Amfetaminą (27%). Pod względem używania narkotyków w skali roku wśród osób w wieku 15-34 lat Polska zajmuje 17 miejsce (10,4%). Najwięcej narkotyków zażywa się we Francji (22,6%), Holandii (21,5%) oraz we Włoszech (21,3%). Najwięcej zgonów z powodu przedawkowania narkotyków odnotowuje się w Wielkiej Brytanii (3284 w 2017 roku).

Pomoc w walce z nałogiem:

W leczeniu uzależnień powroty do nałogu po skończonej terapii dotykają ok 80% uzależnionych od alkoholu i nawet 90% pacjentów leczących uzależnienie od heroiny. Aplikacja Nałogometr 2.0 autorstwa spółki PredictWatch założonej w 2016 roku przez prof. Mateusza Golę i Macieja Skorko ma pomóc w terapii i przeciwdziałaniu nawrotom choroby. Jest oparta o najskuteczniejszą na świecie technologę przewidywania ryzyka nawrotu -RISK ®. Technologia ta wykorzystuje dane zebrane od dziesiątek tysięcy uzależnionych od różnego typu substancji i zachowań. Na podstawie tych danych sztuczna inteligencja wykryła setki wzorców zachowań powodujących nawroty, ale także tych sprzyjających budowaniu trwałej trzeźwości. Korzystanie z Nałogometru 2.0 polega na wypełnianiu 2 razy dziennie ankiety o samopoczuciu i wpadkach w nałogu. Aplikacja na bieżąco analizuje odpowiedzi i na ich podstawie ocenia które zachowania zwiększają ryzyko sięgnięcia po używkę oraz które pomagają użytkownikowi ugruntować trzeźwość. Dodatkowo podpowiada co można zrobić, gdy odczuwamy potrzebę sięgnięcia po używkę poprzez pomoce i techniki łagodzenia napięcia i stresu. Nałogometr 2.0 został opracowany na podstawie wieloletnich badań naukowych, wiedzy eksperckiej oraz sztucznej inteligencji. Przy regularnym korzystaniu z aplikacji jest ona w stanie przewidzieć ok 90% nawrotów przynajmniej na 48 godzin przed ich wystąpieniem.