Właśnie jesteśmy w środku sezonu ślubnego, który w Polsce trwa od maja do końca września. Pierwsze zarejestrowane dowody ceremonii małżeńskich łączących jedną kobietę i jednego mężczyznę pochodzą z około 2350 roku p.n.e. z Mezopotamii. Jednak w tamtych czasach małżeństwo nie miało wiele wspólnego z miłością czy religią. Głównym jego celem było zagwarantowanie, że dzieci mężczyzny będą jego biologicznymi spadkobiercami, a kobieta stawała się jego własnością.

Od tamtego czasu sens i cele małżeństwa znacznie ewoluowały. Profesor Leszek Mellibruda z Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu przeprowadził wśród dwóch grup studentów: młodszych (20-23 lat) i starszych (doktorantów PW 26-34 lata) badanie współczesnych postaw wobec ślubów. Z przeprowadzonej ankiety wynikało, między innymi, że głównymi powodami do zawierania ślubów jest chęć założenia rodziny (82.4%) oraz celebracji miłości (67.0%) Ponad 50% ankietowanych jako ważny powód do zawierania małżeństwa podało także nieplanowane rodzicielstwo i powody religijne.

Na przestrzeni ostatnich lat zmienił się wiek, w którym decydujemy się na zawarcie małżeństwa. Według raportu GUS z 2015 roku opracowanego w ramach projektu EUROSTATu w okresie transformacji ustrojowej w Polsce zanotowano wzrost wieku nowożeńców. Według tego raportu współczesny średni wiek żeniących się mężczyzn wynosi 29 lat, a mediana wieku dla kobiet to ok. 27 lat. W 1990 roku wiek ten dla niemal połowy mężczyzn nie przekraczał 25 lat, a w 2013 roku mężczyźni, którzy brali ślub w wieku do 25 lat stanowili niespełna 17%. Wśród kobiet udział ten zmniejszył się z 73% do 34%. Wskazuje to na przesunięcie grupy wieku najczęstszego zawierania małżeństwa z 20-24 na 25-29 lat, które przyspieszyło po 2000 roku. Według najnowszych danych GUS z 2020 roku środkowy wiek nowożeńców wynosi 28,5 (dla kobiet) i 30,6 (dla mężczyzn). Co istotne, dane te nie dotyczą zawierania ślubów pierwszy raz w życiu – jest to średnia obliczona ze wszystkich małżeństw zawieranych w danym roku.

Zmienił się nie tylko nasz stosunek do małżeństwa, ale także do rozwodów. Według wspomnianego raportu GUS z 2015 roku rocznie w Polsce rozpada się ok 200 tyś małżeństw, w tym ok. 30% w wyniku rozwodu, a ok. 70% z powodu śmierci współmałżonka. W latach 90. ub. wieku proporcje te wynosiły: niecałe 20 do ponad 80. W raporcie tym uwzględniono także spadek liczby zawieranych małżeństw: z 250 tyś rocznie w latach 80 i 90 ub. wieku do 180 tyś w 2013 roku.