Centrum Badań Kosmicznych uczy nauczycieli jak ciekawie uczyć nauk ścisłych, tak by młodzi ludzie widzieli do czego te dziedziny mogą służyć w praktyce.

Ryszard Gabryszewski prowadzi badania ewolucji małych ciał w Układzie Słonecznym, Aleksandra Grzegorczyk, pracująca m.in. w projekcie Ariel, którego celem jest budowa teleskopu do poszukiwania egzoplanet. Goście opowiadają o projekcie Future Space – projekcie edukacyjnym realizowanym przez Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Projekt skierowany jest do szkół, nauczycieli i do edukatorów z mniejszych ośrodków. CBK zauważyło, że jedną z bolączek naszej edukacji jest mała interdyscyplinarność i brak współpracy między uczniami i te problemy są adresowane przez projekt edukacyjny Future Space, gdzie na konkretnych przykładach związanych z projektami kosmicznymi pokazywane jest wzajemne przenikanie się matematyki, fizyki, chemii i biologii.

W ramach projektu Future Space planowane są trzy rezultaty intelektualne. Przygotowane są programy dla szkół, pozarządowych centrów edukacyjnych, np. fundacji oraz program prezentacji dla młodych ludzi ścieżek karier w przemyśle kosmicznym, również we współpracy z firmami w branży oferującymi staże.

Dla szkół przygotowano 17 scenariuszy zajęć, oprócz tego lekcje dotyczących wyzwań XXI wieku. Młodzi ludzie mogą się dowiedzieć jak szukać cywilizacji pozaziemskiej, albo jakie problemy stoją przed budowniczymi bazy na Marsie.

Większość scenariuszy planowana jest na 2-3 lekcje. Nauczyciel dostając taki scenariusz jest w stanie wprowadzić go w podstawę programową. Scenariusze dostępne są na stronie futurespaceproject.eu.