Ruszyła rejestracja na IX Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się 19 i 20 listopada 2024 r. w ICE Kraków oraz online. Hasłem tegorocznego szczytu jest Dusza Europy.

O programie wydarzenia

Udział w Kongresie potwierdzili już m.in.: Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych; Marek Belka – Poseł do Parlamentu Europejskiego IX Kadencji; Krzysztof Gawkowski – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji; Barbara Szulczewska – Członkini Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Marcin Matczak – Uniwersytet Warszawski; Pierre Buhler – francuski dyplomata, były ambasador Francji w Polsce; Natasza Kosakowska-Berezecka – współautorka książki Walcz, protestuj, zmieniaj świat! Psychologia aktywizmu; Tomasz Terlikowski – dziennikarz, filozof i publicysta; Małgorzata Bojańczyk – Dyrektor Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego i Gospodarki Żywnościowej.

Program OEES skupia się wokół sześciu ścieżek tematycznych podzielonych na trzy bloki: FIRMA-IDEA, MIASTO-IDEA i MARKA – KULTURA. Zaproszeni ekspertki i eksperci z kraju i ze świata rozmawiać będą o:

tym jak poradzić sobie z etycznym załamaniem życia publicznego w obliczu takich zjawisk ostatnich lat jak moralna demolka, polaryzacja czy brak zaufania do reguł demokratycznych; megatrendach w kompetencjach i edukacji przyszłości, które w najbliższych latach prawdopodobnie zmienią sposób funkcjonowania gospodarki, rynku pracy, przemysłu i relacji społecznych; tym w jaki sposób pogodzić troskę o klimat z konkurencyjnością europejskiej gospodarki, tak by nie doprowadzić do sytuacji, w której w wyniku drastycznego wzrostu kosztów „zabijemy” branże gwarantujące bezpieczeństwo i samowystarczalność Europy; tym jak dokończyć zieloną transformację z perspektywy pomysłów i interesów i jak wyglądać będzie gospodarka i komunikacja biznesu z otoczeniem po tej transformacji; zagrożeniach dla krajobrazu i kierunkach rozwiązań organizacyjnych i prawnych, w tym skutkach ustawy krajobrazowej, konsekwencjach chaosu przestrzennego oraz identyfikacji cennych elementów krajobrazu wymagającego ochrony; wpływie cyfrowej transformacji miast na jakość życia, rozwój biznesu i turystykę, bezpieczeństwo i łatwiejszy dostęp do usług.

W programie nie zabraknie również sesji specjalnych na inne aktualne i ważne tematy gospodarczo-społeczne.

Dlaczego Europa potrzebuje wykreować swoją nową duszę?

Dusza Europy to metafora odnosząca się do zbioru wartości, tożsamości kulturowej, dziedzictwa historycznego i wspólnych idei, które kształtują kontynent europejski.

Europa XXI wieku nie jest systemem pozbawionym wad. Nadeszły czasy, w których to, co dotąd w Europie było, się kończy. Nawyki gospodarki wolnorynkowej zakorzenione w poprzednich dekadach przestają działać. Społeczeństwa polaryzują się politycznie, stare coraz intensywniej ściera się z nowym, a napięcia stają się coraz poważniejsze. Dotychczasowa dusza Europy przechodzi przez fazę kryzysową. Podejmowane przez Unię Europejską próby przeciwdziałania zmianom klimatycznym skazują europejskie gospodarki na utratę konkurencyjności w świecie, który nie współuczestniczy solidarnie w globalnych procesach. Trapi Europę kryzys demograficzny, a związane z nim procesy migracyjne wymagają innego niż dotąd podejścia i czekają na nowe, lepsze niż dotąd rozwiązania. Zagrożenie militarne ze wschodu nie pozwala dłużej tkwić w iluzji niczym niezagrożonego pacyfizmu.

Europa to już nie jest tzw. Zachód, do którego po cichu dołączyło kilka innych państw, które chcą grzecznie siedzieć w kącie, kultywując historyczne kompleksy. Nowa Europa jest dziś jedną z największych szans rozwojowych Starego Kontynentu. To świat, w którym na tych samych prawach i zasadach istnieje Rumunia z Portugalią, Grecja z Estonią, Polska z Francją czy Finlandia z Włochami. Europa się równoważy, gdyż jej młodsze części często bardzo szybko się rozwijają, doganiając czasami zwalniające starsze terytoria. W interesie całej Europy jest o tę równowagę dbać i dobrze ją wykorzystać.

W nowych realiach geopolitycznych Europa musi się przebudzić z kilku letargów, w które wpadła. Bezrefleksyjne często przyzwyczajenie do dobrostanu, szczególnie widoczne w krajach jądra tak zwanego Zachodu, musi przeminąć. Europa potrzebuje mieć konkurencyjną gospodarkę, własne źródła taniej energii i technologie na najwyższym poziomie, zdywersyfikowane łańcuchy dostaw strategicznych surowców. Powinna być też silna i samodzielna militarnie. Nie może wyłącznie polegać na potencjale obronnym USA i ciągle wierzyć, że sprosta konkurencji Chin. By tego wszystkiego dokonać – Europa musi odnaleźć i zrozumieć, być może też – wykreować – swoją nową duszę, z jasną wizją przyszłości – tak wyjaśnia hasło przewodnie Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES.

Wiarygodność ekonomiczna

Podczas OEES premierę będzie miała trzecia edycja Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski (IWEP). Celem analiz jest określenie czy władze naszego kraju zapewniają równowagę w gospodarce i stabilność warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Raport jest formą niezależnego i obiektywnego obywatelskiego doradztwa, które ma sprzyjać ułatwianiu i porządkowaniu dyskursu publicznego na temat pożądanych kierunków prowadzenia polityki gospodarczej.

Gospodarka i działalność gospodarcza bazują na wiarygodności. Jej osłabienie powoduje, że gospodarka staje się coraz bardziej wrażliwa, czyli mniej odporna na szoki i kryzysy. Nie wykorzystujemy naszego potencjału gospodarczego. Im mniej wiarygodne państwo, tym wyższe koszty prowadzenia działalności gospodarczej, obsługi zadłużenia, możliwej presji inflacyjnej. Poziom wiarygodności ma też znaczenie dla jakości rządzenia, a jej słabnięcie oznacza wzrost niepewności reguł – tak Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES i szef grupy badawczej, która od trzech lat opracowuje Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski, tłumaczy jego znaczenie.

By określić IWEP, ekonomiści przeanalizowali 87 wskaźników w ośmiu obszarach życia gospodarczego i społecznego na przestrzeni dziewięciu lat od 2015 do 2023 r. Są to: praworządność, swoboda działalności gospodarczej, wiarygodność finansów publicznych, stabilność systemu finansowego, ochrona i bezpieczeństwo pracy, jakość usług publicznych, środowisko i klimat, respektowanie zobowiązań międzynarodowych. W tegorocznej edycji uwzględnione są: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia.

– Dane międzynarodowe pokazują, że w krajach naszego regionu rozchwiany jest trójpodział władzy, to zagrożenie dla modelu demokratycznego państwa prawa – tłumaczy Bartłomiej Biga, jeden ze współautorów raportu. W Polsce wciąż uchwalanych jest rekordowo dużo aktów prawnych (ok. 35 tys. stron w zeszłym roku). – Nie dość, że jest ich coraz więcej, to dodatkowo przyjmowane są w sposób niechlujny, z błędami i konieczna jest ich prawie natychmiastowa nowelizacja – mówi ekonomista. Dodaje, że deficyt wiarygodności polega między innymi na tym, że nie są prowadzone konsultacje społeczne nad proponowanymi rozwiązaniami, albo są one fasadowe: – Bez odpowiedzi, ani odniesienia się pozostaje połowa pism z uwagami różnych organizacji społecznych, instytucji, zgłaszanymi w ramach konsultacji – stwierdza Bartłomiej Biga. Kolejną wadą rodzimego systemu praworządności jest istniejąca od lat opieszałość wymiaru sprawiedliwości.

Indeks Wiarygodności Ekonomicznej Polski. Edycja III. powstaje w partnerstwie ruchu Open Eyes Economy z: Europejskim Kongresem Finansowym, Fundacją Wolności Gospodarczej, Instytutem Finansów Publicznych, Konfederacją Lewiatan i Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

O Kongresie

Open Eyes Economy Summit to wydarzenie gospodarczo-społeczne, które jest kulminacją całorocznej pracy intelektualnej i organizacyjnej ruchu Open Eyes Economy. Celem ruchu jest tworzenie podstaw merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii opartej na wartościach społecznych poprzez: prowadzenie think tanku OEES HUB, działalność wydawniczo-ekspercką i organizowanie wydarzeń o zasięgu międzynarodowym i lokalnym.

Poprzez interdyscyplinarny program, znane autorytety z życia gospodarczego i społecznego, żywą formułę konfrontującą różne punkty widzenia, szczyt ekonomii wartości z roku na rok wzmacnia swoją pozycję ważnego wydarzenia krajowego i międzynarodowej wizytówki Krakowa. W ubiegłym roku w Kongresie udział wzięło ponad 5 500 osób, wystąpiło ponad 300 prelegentów i prelegentek, a wydarzenie wsparło ponad 100 instytucji partnerskich.

Udział w OEES to dobra okazja, by poznać ciekawych ludzi ze świata biznesu, nauki, NGO i administracji; posłuchać na żywo inspirujących wystąpień i dyskusji na najważniejsze tematy w gospodarce; zainspirować się jakie rozwiązania wdrażają inni.

Patronat honorowy nad IX edycją OEES objął Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Organizatorem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a współorganizatorami: Akademia Górniczo-Hutnicza, Pracodawcy RP i Szkoła Główna Handlowa. Wydarzenie wspiera m.in. ING Bank Śląski. Miastem Gospodarzem jest Miasto Kraków.

Rejestracja dostępna jest na stronie: https://kongres.oees.pl/