13-15 września 2021 r. Sopot

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszym wydarzeń dla sektora finansowego oferującym platformę dyskusyjną dla czołowych ekspertów i wybitnych liderów politycznych i biznesowych, a także przedstawicieli środowisk akademickich.

Głównym celem Kongresu jest debata na temat stabilność europejskiego systemu finansowego, a także wypracowywanie rekomendacji w zakresie rozwiązań systemowych dotyczących bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju.

EKF to 3 dni dynamicznych i eksperckich wystąpień, wywiadów i debat. Ponad 150 czołowych ekspertów ekonomicznych i managerów najwyższych szczebli będzie rozmawiać o: odpowiedzialnych finansach; scenariuszach gospodarczych dla Europy; odbudowie wartości w gospodarce po kryzysie; roli banków, instytucji finansowych, nowych technologii i innowacji w procesie wychodzenia z kryzysu; wyzwaniach dla edukacji, pracodawców i pracowników; konsumencie a mechanizmach gospodarki rynkowej oraz wpływie zmian klimatycznych na gospodarkę.

Plan Kongresu składa się z debat plenarnych, debat oksfordzkich i ponad 30 debat specjalistycznych.

Rejestracja: https://efc.myevent.pl/

Więcej informacji: https://www.efcongress.com/