Jak Grupa PFR pomaga polskim przedsiębiorcom zdobywać międzynarodowe rynki

Prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych może być bardzo satysfakcjonujące, ale na drodze do międzynarodowej ekspansji można napotkać sporo wyzwań. Dowiaduje się o tym coraz więcej polskich przedsiębiorców, którzy decydują się na prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych. Dzięki wsparciu Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (Grupa PFR) nie jest to samotna podróż w nieznane.
Firmy stawiające na internacjonalizację swoich biznesów napotykają bariery, które można pogrupować wokół trzech głównych kategorii – wiedza, kontakty i kapitał.

Kompleksowa wiedza i kontakty

Przygoda z rynkami zagranicznymi zaczyna się w miejscu, w którym dowiadujemy się, jak potencjalni zagraniczni partnerzy biznesowi postrzegają polską gospodarkę i co wiedzą o ofercie czy otoczeniu biznesowym naszego kraju. W tym miejscu z pomocą przychodzi Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) – część Grupy PFR odpowiedzialną właśnie za promocję potencjału gospodarczego Polski oraz budowanie świadomości o narodowych championach, polskich markach na świecie.

Kolejnym działaniem wspierającym biznes jest minimalizacja ryzyka, z jakim muszą się liczyć przedsiębiorcy decydujący się rozpocząć działalność za granicą. W tym celu w PAIH powstał pomysł „one stop shop”.

Idea ta zakłada dostarczenie w jednym miejscu kompleksowego wsparcia dla firm, obejmującego między innymi weryfikację planów biznesowych na danym rynku i dostarczenie przedsiębiorcom dodatkowych informacji, niezbędnych do podjęcia skutecznych działań na wybranym rynku. W ten sposób firmy zyskują nie tylko solidne podstawy i wiedzę ekspertów z PAIH, ale również rozpoczynają swoją przygodę na nowych rynkach w odpowiednio zweryfikowanym otoczeniu biznesowym. Mają rozpoznany temat w kontekście przedstawicieli władz lokalnych i rządowych, potencjalnych partnerów i oczywiście konsumentów.

PAIH dba o to, by produkty i usługi polskich firm, szczególnie tych z sektora małych i średnich, trafiały do właściwych miejsc i ludzi. Dodatkowo, jako podmiot z Grupy PFR, PAIH służy wsparciem i pomocą w uzyskaniu finasowania na prowadzenie działalności na rynkach zagranicznych

Kapitał

To podstawowa i oczywista bariera, z jaką muszą się zmierzyć polskie firmy planujące rozwój swojej działalności na rynkach zagranicznych, szczególnie gdy plany te obejmują również bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Skuteczne wejście na nowe rynki i konkurowanie na nich, chociażby poprzez zakup konkurenta czy realizację w odpowiedniej skali działań marketingowych, wymaga dodatkowego kapitału. W odpowiedzi na te potrzeby Grupa PFR przygotowała wiele produktów i programów wspierających firmy w realizacji planów ekspansji i minimalizacji związanego z tym ryzyka.

Najbardziej znanym produktem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej (FEZ). PFR pełni tu rolę współinwestora, udzielając wybranej spółce pożyczki lub nabywając akcje firmy o wartości nawet do 50 proc. wymaganego kapitału. W przypadku zakupu udziałów przedsiębiorca może je później odkupić po cenie rynkowej.

Dodatkowe możliwości oferuje PFR Venture wchodzący w skład Grupy PFR. Jest to fundusz funduszy, który przy pomocy aniołów biznesu, inwestorów korporacyjnych oraz funduszy private equity i venture capital pozyskuje środki służące wspieraniu innowacyjnych polskich firm na różnych etapach ich rozwoju. Wśród rozwiązań oferowanych przez PFR Ventures są PFR NCBR CVC – pierwszy w Polsce corporate venture capital opracowany wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, który zapewnia wsparcie niezależnym zespołom zarządzającym oraz PFR KOFFI – fundusz przeznaczony specjalnie do inwestowania w firmy znajdujące się w fazie wzrostu i ekspansji.

Niezwykle ważną rolę w szerokiej ofercie Grupy PFR odgrywa BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego), który nie tylko aktywnie inwestuje w polskie firmy prowadzące działalność za granicą, ale także udziela tym podmiotom poręczeń kredytów wykorzystujących Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Jest to szczególnie istotne w kontekście ekspansji zagranicznej, gdyż bezpieczeństwo inwestycji kapitałowych polskich przedsiębiorców za granicą jest kolejną barierą globalizacji. Tu z pomocą przychodzi KUKE – kolejny członek Grupy PFR odpowiedzialny za ubezpieczenia zabezpieczające interesy polskich przedsiębiorców za granicą. Są to między innymi polisy zabezpieczające dokonane inwestycje poza granicami naszego kraju lub wsparcie w przypadku, gdy zagraniczny kontrahent będzie miał problemy z płynnością.

Warto tu wspomnieć o wyjątkowej grupie polskich przedsiębiorców, na których czekają specjalne program wsparcia. Są to podmioty, które opracowały przełomowe wynalazki, rozwiązania i które mają szanse swoimi produktami i nowatorskimi rozwiązaniami zrewolucjonizować rynek. Firmy te mogą korzystać z programu Open Innovation Network prowadzonego przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP). Program powstał specjalnie myślą o wsparcia transferu innowacyjnych technologii z małych i średnich przedsiębiorstw na scenę światową.

Mówiąc o możliwościach oferowanych przez Grupę PFR, należy pamiętać również o dwóch innych członkach Grupy PFR: Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pierwsza z nich realizuje ARP Gaming – specjalny program akceleracyjny zapewniający międzynarodową wiedzę i kapitał na ekspansję dla firm z branży gier. Natomiast Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) odpowiada za promocję innowacyjności polskiej branży IT / ITC oraz realizację programów wspierających finansowo projekty w oparciu o fundusze unijne.

Pomagając sobie pomagamy innym

Podsumowując, Grupa PFR oferuje różnorodne możliwości i programy wsparcia dla polskich firm. Obejmują one z jednej strony pomoc w identyfikacji szans rynkowych, partnerów biznesowych czy konsumentów, jak również know-how i finansowanie niezbędne do odniesienia sukcesu na międzynarodowym rynku. A jak wiadomo rozwój polskich firm na międzynarodowych rynkach to dostęp do zagranicznych konsumentów, ale także umacnianie polskiej gospodarki.