Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Europarlamentu przyjęła stanowisko w sprawie dyrektywy o wspólnych zasadach wspierających naprawę produktów – zwanej prawem do naprawy. Projekt zostanie poddany pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego zaplanowanej na 20–23 listopada.

Nowa regulacja ma doprowadzić do zwiększenia liczby napraw w trakcie okresu gwarancji i po jego zakończeniu oraz promować nową kulturę napraw. W tym celu zobowiązuje sprzedawców do oferowania konsumentom bezpłatnej naprawy zakupionego sprzętu w okresie gwarancji – chyba że będzie ona droższa od wymiany, faktycznie niemożliwa lub niewygodna dla konsumenta. Tych ostatnich do przedkładania naprawy nad wymianę ma zachęcić przedłużenie gwarancji na naprawiony produkt o rok. Europosłowie wprowadzili też poprawkę zobowiązującą państwa członkowskie do promowania napraw poprzez zachęty finansowe: bony i krajowe fundusze naprawcze.

Ponadto w odniesieniu do określonych produktów – np. pralek domowych, odkurzaczy, smartfonów, rowerów producenci będą mieli obowiązek naprawy nawet poza okresem gwarancji. Jeśli produktu nie da się naprawić, mogą w zamian oferować urządzenie odnowione.

Stymulacji rynku napraw mają z kolei służyć takie rozwiązania, jak zapewnienie po rozsądnych kosztach dostępu do wszystkich części zamiennych, informacji i narzędzi niezależnym warsztatom, osobom zajmującym się naprawami i użytkownikom końcowym. Aby ułatwić konsumentom znalezienie lokalnych warsztatów i sprzedawców odnowionych produktów, w państwach członkowskich mają powstać internetowe platformy z takimi informacjami, gdzie będzie można m.in. porównać czas wykonania i ceny usług.

– Wzmocniliśmy rolę niezależnych warsztatów i umieszczamy je w centrum doskonalenia systemu napraw w Europie. Dzięki lepszemu dostępowi do odpowiednich informacji dotyczących napraw i zapewnieniu przystępnych cenowo części zamiennych dla warsztatów – w tym promowaniu drukowania części w 3D – zwiększy się konkurencja, co doprowadzi do obniżenia kosztów napraw – podkreśla europoseł René Repasi, sprawozdawca projektu.

Dyrektywa o prawie do naprawy będzie stanowiła uzupełnienie innych unijnych inicjatyw realizujących cel Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest zrównoważona konsumpcja i gospodarka o obiegu zamkniętym. Według danych Komisji Europejskiej przedwczesna utylizacja nadających się do użytku produktów w całej Unii generuje 261 mln t emisji równoważnych CO2 i skutkuje 35 mln t odpadów rocznie.

Po przyjęciu regulacji przez cały Parlament Europejski i zajęciu stanowiska w tej sprawie przez Radę UE projekt dyrektywy wejdzie w fazę ostatecznych negocjacji – tj. trilogu między tymi instytucjami a Komisją.©℗