Rząd chce zaproponować stworzenie katalogu zastrzeżonych nadpisów dla instytucji publicznych. Operatorzy telekomunikacyjni mieliby obowiązek blokowania SMS-ów, które korzystałyby z nadpisu znajdującego się we wspomnianym katalogu, a wychodzących z innego systemu (tzw. bramki SMS) niż tego zarządzanego przez państwo.
Czym jest nadpis SMS? W skrócie to nazwa nadawcy wiadomości, ułatwiająca abonentom zidentyfikowanie, od kogo pochodzi wiadomość. Z nadpisów korzystają m.in. poczta, firmy kurierskie, ubezpieczalnie czy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).