Kolejne zmiany w restrukturyzacjach
Chodzi o dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132. Ma ona doprowadzić do harmonizacji przepisów państw członkowskich UE dotyczących restrukturyzacji i upadłości. Polska ma obowiązek implementować ją do swojego porządku prawnego do 17 lipca tego roku.