W ostatnim czasie zmieniły się zasady udostępniania dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Ustawa z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wyłączyła możliwość zapoznania się z aktami postępowania egzekucyjnego osobom zainteresowanym nabyciem nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (zmieniając brzmienie art. 953 par. 1 pkt 5 k.p.c.). Przed zmianami komornik w publicznym obwieszczeniu o licytacji wskazywał m.in. „czas, w którym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie oglądać nieruchomość oraz przeglądać w sądzie akta postępowania egzekucyjnego”. Po modyfikacji przepisu, która weszła w życie 3 lipca 2021 r., osoby zainteresowane udziałem w licytacji mogą przeglądać w sądzie już tylko protokół opisu i oszacowania.
Warto dodać, że zmiany te poprzedziły przepisy wprowadzające e-licytacje nieruchomości, które zaczną obowiązywać od 19 września 2021 r. Przy czym w przypadku licytacji przeprowadzonych poprzez system internetowy dokument zawierający opis i oszacowanie nieruchomości ma być dostępny wraz z obwieszczeniem o licytacji nieruchomości w formie cyfrowej w systemie teleinformatycznym.