Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wszczął postępowanie antymonopolowe wobec Polskiej Ligi Koszykówki i 16 klubów koszykarskich. Według ustaleń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podmioty te mogły uzgodnić między sobą zasady wypowiedzenia umów z zawodnikami oraz wstrzymania ich wypłat w związku z epidemią koronawirusa.

– Z zebranego materiału dowodowego wynika, że zawarte porozumienie mogło ograniczać konkurencję m.in. w zakresie rywalizacji o zawodników. Nie kwestionujemy prawa do wprowadzania oszczędności oraz ograniczeń finansowych, jednak każdorazowo takie działania powinny wynikać z realnej i indywidualnej sytuacji ekonomicznej konkretnego klubu. Zgodnie z prawem antymonopolowym zakazane są bowiem porozumienia dotyczące wynagrodzeń czy nierywalizowania o pracowników – tłumaczy cytowany w komunikacie Chróstny. Przypomina, że za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.