To kradzież własności intelektualnej, nazywana też często piractwem literackim, naukowym lub artystycznym. Plagiat to nie tylko przepisanie cudzej pracy dyplomowej i przedstawienie jej pod własnym nazwiskiem. Jest nim każdorazowe skopiowanie cudzego dzieła lub jego części i przypisanie sobie jego autorstwa. Oprócz tekstu łupem plagiatorów grafika, fotografie, a nawet całe witryny internetowe. Plagiat to obecnie najczęściej efekt nieświadomych działań młodych internautów. Nie stanowi plagiatu wykorzystanie bez wskazania autora aktów normatywnych lub ich urzędowych projektów, urzędowych dokumentów, opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych i prostych informacji prasowych.

Rodzaje plagiatu

Plagiat jawny – świadome przypisanie sobie całości części utworu chronionego prawem autorskim
Plagiat ukryty - powtórzenie w mniej lub bardziej zmienionej formie istoty cudzego, odwzorowanie danego utworu przy użyciu synonimów, oddających dokładnie to samo, znaczenie jak również konstrukcję myślową.
Autoplagiat - powtórzenie wcześniejszych utworów lub ich części tego samego twórcy w nowym dziele.

Reklama

Autor utworu, którego utwór splagiatowano może złożyć pozew do sądu. Roszczenia z zakresu praw autorskich rozstrzyga sąd okręgowy. Skierowanie sprawy z zakresu praw autorskich na drogę sądową wiąże się z potrzebą udowodnienia, że doszło do ich naruszenia. Ciężar tego dowodu spoczywa na osobie, którą dotykają skutki naruszenia.

CO GROZI ZA PLAGIAT

Odpowiedzialność karna
• grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3

Odpowiedzialność cywilna
• zaniechanie naruszenia,
• wydanie uzyskanych korzyści
• zapłacenie podwójnej - a w przypadku gdy naruszenie było zawinione - potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia
• zapłata na Fundusz Promocji TwórczościAdam Makosz

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631).