Po Konstytucji RP najważniejszy w Polsce akt normatywny. Należy do katalogu źródeł prawa powszechnie obowiązującego.

Sposób tworzenia ustaw opisuje proces legislacyjny