oznacza osobę, która faktycznie włada rzeczą jak właściciel. Posiadanie często związane jest z tytułem prawny do ruchomości lub nieruchmości (własność). Posiadaczem samoistnym można być jednak nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy - w takim przypadku istotna będzie sama wola władania rzeczą we własnym imieniu. Bycie posiadaczem samoistnym może doprowadzić do nabycia własności rzeczny poprzez zasiedzenie.

Definicja posiadacza samoistnego umiejscowiona została w art. 336 kodeksu cywilnego.