szczegółowy, charakterystyczny, z reguły powtarzany sposób zachowania się sprawcy czynu zabronionego, w którym przejawiają się indywidualne cechy, właściwości i możliwości sprawcy.