to kapitał wnoszony przez wspólników przy zakładaniu spółki. Jego wysokość może być zmieniana w trakcie działalności spółki, jednak musi być zgodna z danymi widniejącymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, umową spółki i jej statutem.

Wysokość kapitału zakładowego może być zmieniana w trakcie rozwoju firmy. Jego wartość musi być zgodna z danymi rejestru handlowego, umową spółki lub statutem jednostki gospodarczej. Kapitał zakładowy jest elementem kapitału własnego, zgodnie z Ustawą o rachunkowości ujmowanym w pasywach bilansu, a także w zestawieniu zmian w kapitale własnym.

W Polsce zgodnie z Kodeksem spółek handlowych jego dolna granica wynosi:

 • 5.000 zł dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • 50.000zł dla spółek komandytowo-akcyjnych,
 • 100.000zł dla spółek akcyjnych.

W innych niż spółki prawa handlowego rodzajach prowadzenia działalności wartość kapitału zakładowego wynosi:

 • 30.000 euro dla spółdzielni europejskich,
 • 120.000 euro dla spółek europejskich.

Sposób tworzenia kapitału zakładowego różni się w zależności od rodzaju spółki.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może powstać poprzez:

 • wniesienie przez poszczególnych wspólników wartości pieniężnych lub aportowych których suma równa jest wysokości określonego kapitału zakładowego,
 • podniesienie jego wysokości poprzez ustanowienie nowych udziałów,
 • przekształcenie kapitału akcyjnego w udziałowy,
 • zysk przeznaczony na umorzenie udziałów,
 • dopłatę do kapitału udziałowego.

Tworzenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może powstawać:

 • poprzez przekształcenie kapitału udziałowego w akcyjny,
 • z zysku netto do podziału na pokrycie umorzenia akcji,
 • jako równowartość wyemitowanych akcji w cenie nominalnej, opłaconych gotówką lub aportem.