Wymiar urlopu wychowawczego to maksymalnie 36 miesięcy, przy czym jeden miesiąc jest przeznaczony wyłącznie dla drugiego rodzica.

Prawo do niego przysługuje zatrudnionym rodzicom, którzy posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy. Rodzice mogą z niego skorzystać do momentu ukończenia przez dziecko 6 roku życia. W przypadku dziecka niepełnosprawnego do 18. roku życia.

Z urlopu wychowawczego można skorzystać w maksymalnie 5 częściach, które nie muszą następować bezpośrednio po sobie. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu.