JPK_VAT to podstawowa struktura jednolitego pliku kontrolnego.

Od 1 stycznia 2018 roku wszystkie firmy zobligowane są do przesyłki JPK_VAT.

Jest to plik odzwierciedlający ewidencję VAT. Obowiązek jej prowadzenia wynika wprost z art. 109 Ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z nim czynni vatowcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji zawierającej dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Chodzi w szczególności o dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu. Ewidencja uwzględnia też informacje służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent może być sprawdzony na potrzeby VAT.

Duże, małe i średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa zobowiązane są do wysyłki pliku JPK_VAT bez wezwania organu podatkowego do 25. dnia każdego miesiąca.