Czarna lista podatników czyli wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT to efekt wejścia w życie tzw. ustawy o STIR. Chodzi o ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, na mocy której Ministerstwo Finansów 13 stycznia 2018 roku uruchomiło wykaz "podejrzanych" podmiotów, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą sprawdzić swoich kontrahentów.

Jak czytamy na stronie MF, możliwość wyszukania informacji na temat podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru VAT ułatwi ocenę i umożliwi weryfikację rzetelności aktualnych i potencjalnych kontrahentów. Dostęp do informacji publikowanych w wykazach zminimalizuje ryzyko nieświadomego udziału w karuzelach VAT.
Kto trafia na czarna listę? Chodzi o podmioty:

  • dla których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji (zgodnie z art. 96 ust. 4a)
  • które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT (zgodnie z art. 96 ust. 9 albo 9a)
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona (zgodnie z art. 96 ust. 9h-j).

Wyszukiwarka podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MF.