Metoda, zgodnie z którą płatność za nabyty towar lub usługę dokonywana jest w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest odprowadzana na rachunek bankowy dostawcy. Pozostała zapłata z kolei odpowiadająca kwocie podatku VAT trafiała na specjalne konto dostawcy – rachunek VAT.

Nowelizacja ustawy o VAT zobowiązuje banki do utworzenia i prowadzenia takiego rachunku dla każdego przedsiębiorcy nieodpłatnie. O tym, czy płatność zostanie podzielona, zadecyduje nabywca, a tym samym uzależni od swojej decyzji wpływy finansowe przedsiębiorstw.