statystyki

Paremie łacińskie

Voluptatis vel affectionis aestimatio non habebitur.

wróć do działu: Paremie łacińskie »

Przy oszacowywaniu wartości rzeczy nie będzie brana pod uwagę przyjemność lub przywiązanie.

Prawo dla specjalisty