Położna podstawowej opieki zdrowotnej to położna, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego. Udziela ona świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jest również położną ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli fundusz zawarł z nią umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo jest zatrudniona lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym roku kalendarzowym.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Położna jest zobowiązana do udzielania świadczeń zdrowotnych w środowisku podopiecznego z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej.

Do świadczeń położnej POZ ma prawo każda kobieta ubezpieczona w NFZ, która złożyła deklarację jej wyboru. Położna obejmuje opieką nie więcej niż 6600 osób, w tym noworodki i niemowlęta obu płci w wieku do drugiego miesiąca życia.

W zakresie kompetencji położnej jest kompleksowa pielęgnacyjna opieka położniczo-ginekologiczna, która obejmuje m.in. opiekę w okresie ciąży i połogu oraz opiekę nad kobietą, noworodkiem, niemowlęciem w pierwszych 6 tygodniach życia. Oznacza to, że ubezpieczona kobieta ma prawo w ramach wizyt domowych do bezpłatnej pomocy zarówno w zakresie kąpieli dziecka, jak też właściwej pielęgnacji pępka. Liczba wizyt zależy od konkretnych potrzeb stanu zdrowia noworodka.

Dominika Sikora

Podstawa prawna

  • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca do 30.09.2006 r.
  • - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) - wersja obowiązująca od 01.10.2006 r., tekst uwzględnia zmiany z Dziennika Ustaw nr 104 z 2006 r..