Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin o planowanej elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie: "Wpisuje się w strategię energetyczną Polski".

Bezpieczeństwo energetyczne kraju

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o decyzji minister Anny Moskwy z 24 listopada, według której w Koninie-Pątnowie ma powstać druga elektrownia jądrowa w Polsce. Plany budowy zakładają współpracę z koreańską firmą KHNP.

Jacek Sasin stwierdził za tym w poniedziałek, że decyzja zasadnicza A. Moskwy stanowi formalny początek przedsięwzięcia budowy elektrowni, ponieważ po jej wydaniu spółka odpowiedzialna może starać się już o pozwolenia techniczne i środowiskowe. Minister powiedział, że inwestycja wypełnia plany strategii energetycznej naszego kraju.

System energetyki jądrowej w Polsce

Planowaną datą ukończenia budowy elektrowni jądrowej w Koninie-Pątnowie (gmina Konin) jest rok 2035. Według planów technicznych elektrownia będzie posiadać co najmniej dwa reaktory APR1400 o łącznej mocy 2800 MW, co stanowi niemały udział w ogólnym miksie energetycznym Polski. Dokładną lokalizacją są tereny graniczące z z obecną elektrownią Grupy ZE PAK. ZE PAK i PGE mają po 50 proc. udziałów w zawiązanej spółce - ich zadaniem będzie wykonanie badań terenowych, sporządzenie studium wykonalności, a także zbadanie wpływu elektrowni na środowisko.

Minister Aktywów Państwowych przypomniał także o znaczeniu inwestowania w tzw. "małe reaktory". Spółka Orlen Synthos Green Energy złożyła już wniosek o wydanie decyzji zasadniczej w sprawie ich budowy. J. Sasin poinformował, że MAP dziś dostarczy konieczne ustawowo opinie o małych reaktorach do ministerstwa A. Moskwy.