wszelkie gatunki, szczepy lub biotypy roślin, zwierząt lub czynników patogenicznych szkodliwych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Podstawa prawna
Art. 2. ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 133 poz. 849 z poźn. zm.)