Jest to spadkodawca, który pozostawił po sobie testament. Pojęcie to jest używane jest w języku potocznym, definicji nie zapisano w żadnym akcie prawnym.

Osoba ta musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Przepisy zakazują sporządzenia oraz odwołania testamentu przez pełnomocnika. Przy czym nie jest istotna forma stworzonego dokumentu.