Andrzej Marek: czas pracy

21 października 2010 r.

Czas trwania umowy terminowej nie zależy wyłącznie od woli stron