Ewa Ivanova: urzędnicy

12 sierpnia 2014 r.

Jawność wszystkich oświadczeń to za duża ingerencja w prywatność

1 lipca 2014 r.

Ponowne wykorzystanie powinno objąć dane geodezyjne

28 maja 2014 r.

Kancelaria premiera przegrała sprawę o rejestr umów

21 maja 2014 r.

Kancelaria premiera nie ujawnia rejestru swoich umów