Paweł Jakubczak

Paweł Jakubczak

Informacje o autorze

Ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Śląskim i podyplomowe studia podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim, specjalizuje się w ubezpieczeniach społecznych, rynku pracy i podatkach. Pracował, m.in. jako etatowy aplikant sądowy i dziennikarz w Pulsie Biznesu i Dzienniku

Paweł Jakubczak: zasiłek dla bezrobotnych

30 marca 2012 r.

Bezrobotni stracą część zasiłku z zagranicy jeśli spóźnią się z rejestracją w urzędzie

23 marca 2012 r.

Bezrobotny odda zasiłek i pieniądze na szkolenie