Krzysztof Koślicki: VAT

1 lutego 2010 r.

Jak poprawnie dokonać rocznej korekty VAT