Hanna Wesołowska: samorząd terytorialny

11 maja 2011 r.

Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, o warunkach inwestycji rozstrzyga decyzja wójta