Hanna Wesołowska: nieruchomości

11 maja 2011 r.

Gdy nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, o warunkach inwestycji rozstrzyga decyzja wójta

7 lipca 2010 r.

Jakie są obowiązki jednostek samorządu związane ze zbywaniem nieruchomości publicznych