Hanna Wesołowska: administracja

7 kwietnia 2010 r.

Zasady organizacji pracy i obiegu dokumentów w jednostkach samorządu

3 lutego 2010 r.

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu