dr Marcin Wojewódka: Wszystkie

26 września 2019 r.

PPK: Pracodawca sam wybierze instytucję finansową. Niepotrzebne już porozumienie ze związkami

29 sierpnia 2019 r.

Czy rzeczywiście należy zakazać dyrektorowi kadr być członkiem związku zawodowego

22 sierpnia 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych [KOMENTARZ]

23 maja 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 4) [KOMENTARZ]

21 lutego 2019 r.

Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (cz. 1) [KOMENTARZ]