Andrzej Zwara: Wszystkie

28 lutego 2014 r.

Zwara: O prawa człowieka trzeba dbać każdego dnia

13 września 2013 r.

Zwara: Palestra musi pokazać swe zalety