Andrzej Andrysiak: gospodarka

10 kwietnia 2015 r.

Andrysiak: I jak tu nie wierzyć w postęp

21 stycznia 2015 r.

Andrysiak: Wszystkich się nie zadowoli