Marcin Rybicki: świadczenie pielęgnacyjne

26 marca 2014 r.

Podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych: Pierwsze czytanie projektu ustawy już na kolejnym posiedzeniu

14 listopada 2013 r.

Pięciostopniowa skala zadecyduje o wysokości świadczenia pielęgnacyjnego