MF zorganizuje w grudniu przetarg zamiany, odkupu obligacji denominowanych w USDWarszawa, 30.11.2016 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów nie planuje na grudzień przetargów obligacji hurtowych, zaplanowało jedynie przetarg zamiany obligacji (na 15 grudnia) oraz przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD (na 7 grudnia), podał resort. Nie wyklucza też przetargu odkupu obligacji krajowych.

"Całość potrzeb pożyczkowych 2016 r. została sfinansowana. Na grudzień zaplanowany mamy jeden przetarg zamiany obligacji, na którym odkupywać będziemy obligacje zapadające w 2017 r. wystawiając do sprzedaży papiery z bieżącej oferty, ale bez zmiennoprocentowych i długoterminowych o oprocentowaniu stałym" - czytamy w komentarzu do podaży papierów skarbowych na grudzień.

Na przetargu zamiany resort chce odkupić (w transakcji bezgotówkowej) obligacje serii WZ0117, PS0417 oraz DS1017. Wybór obligacji sprzedawanych będzie zależał od sytuacji rynkowej.

W ramach zarządzania strukturą zadłużenia oraz rozkładem w czasie kosztów jego obsługi zorganizowany zostanie przetarg odkupu obligacji nominowanych w USD zapadających w 2019 r. serii USD20190715. W zależności od sytuacji rynkowej i budżetowej możliwy również będzie przetarg odkupu obligacji krajowych, podano także.

"W grudniu nie planujemy emisji bonów skarbowych. Rozważamy możliwość ponownego wprowadzenia bonów do oferty w przyszłym roku" - czytamy dalej w komentarzu.

W październiku portfel złotowych papierów skarbowych inwestorów zagranicznych zmniejszył się o 2,4 mld zł, co wynikało m.in. z przypadającego w tym miesiącu wykupu obligacji PS1016 (od nierezydentów w kwocie 4 mld zł), poinformował także resort.

(ISBnews)