"Poza budownictwem, wszystkie segmenty oceniamy pozytywnie, ale słabiej niż w II kwartale. W III kwartale negatywna skala wpływu budownictwa na PKB może być nieco silniejsza niż w I i II kwartale" - powiedziała.

GUS podał, że Produkt Krajowy Brutto w III kwartale 2016 r. wzrósł o 2,5 proc. rdr oraz wzrósł o 0,2 proc. kdk wobec skorygowanego wzrostu w II kw. na poziomie 0,8 proc. Ekonomiści ankietowani przez PAP oczekiwali, że w III kwartale 2016 r. gospodarka urosła o 2,9 proc. rdr.

"W pozostałych segmentach wpływ był pozytywny, choć w przemyśle nieco słabszy niż w II kwartale. Dynamika wartości dodanej może być zbliżona do ogólnej wartości PKB. W III kwartale utrzymał się wzrost spożycia publicznego" - powiedziała Jeznach.

"Popyt krajowy ma pozytywny wpływ, głównie za sprawą popytu konsumpcyjnego. Należy spodziewać się, że eksport netto miał neutralny wpływ na wzrost gospodarczy w III kwartale" - dodała. (PAP)