Przed 1 listopada mieszkający w Kijowie Polacy uprzątnęli groby zasłużonych rodaków i żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 roku. „Pochowani są oni na najbardziej znanym cmentarzu stolicy Ukrainy, Bajkowskim” – powiedział PAP Karol Jazowski, sekretarz ds. prasowych polskiej ambasady.

W dniu Wszystkich Świętych Polacy złożą kwiaty i zapalą znicze na otwartym w 2012 r. polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tu prawie 3,5 tys. polskich ofiar zbrodni katyńskiej, zamordowanych z rozkazu Stalina. Odwiedzą także mogiły poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy I Armii Wojska Polskiego w dzielnicy Kijowa Darnica.

Polscy dyplomaci upamiętnią również rodaków spoczywających na Cmentarzu Ofiar Totalitaryzmu w charkowskich Piatichatkach. Pochowanych tam jest 4,3 tys. zamordowanych przez NKWD oficerów wojska polskiego i jeńców wojennych z obozu w Starobielsku oraz z innych sowieckich więzień.

W akcji sprzątania cmentarzy w Kijowie uczestniczą jak co roku m.in. członkowie Związku Polaków na Ukrainie oraz biznesmeni z Międzynarodowego Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców na Ukrainie.

Po raz pierwszy tysiące przekazanych z Polski zniczy zapłonie na cmentarzu polskim w Żytomierzu, którym opiekują się członkowie Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Znajdują się tam groby znanych rodów szlacheckich, m.in. mogiły rodziców słynnego pianisty i premiera Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Jana Paderewskiego oraz rodziny kompozytora Stanisława Moniuszki.

Szefowa żytomierskiego Związku Polaków Wiktoria Laskowska-Szczur powiedziała PAP, że w porządkowaniu cmentarza uczestniczą członkowie jej organizacji, uczniowie polskiej szkoły im. Paderewskiego, a także uczniowie szkół ukraińskich, w których wykładany jest język polski.

„Urząd Marszałkowski województwa śląskiego zakupił dla nas 3 tysiące zniczy, które po mszy świętej 2 listopada zapalimy na naszym, polskim cmentarzu w Żytomierzu oraz przekażemy prezesom polskich organizacji w mniejszych miejscowościach, by znicze zapłonęły również na grobach także i tam” – poinformowała.

Według Laskowskiej-Szczur w obwodzie żytomierskim istnieje około 15 polskich cmentarzy. „Są one często nieuporządkowane, ale staramy się o nie dbać najlepiej, jak potrafimy” – podkreśliła w rozmowie z PAP.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP)