Piotr Wilczek przedstawiając we wrześniu założenia swej misji ambasadora podczas posiedzenia sejmowej komisji spraw zagranicznych, do priorytetów zaliczył współpracę z USA w zakresie bezpieczeństwa, w tym "utrzymanie zaangażowania politycznego i militarnego USA w Europie jako gwaranta skuteczności NATO i zobowiązań obronnych Sojuszu" oraz ustaleń ze szczytu NATO w Warszawie, m.in. dotyczących rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy i sprzętu wojskowego.

Wilczek mówił też o konieczności poszerzanie współpracy gospodarczej i zadbania o polskie interesy w kontekście negocjacji w sprawie umowy o Transatlantyckim Partnerstwie w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Do ważnych zadań zaliczył też działania na rzecz poprawy wizerunku Polski i "szybkie reagowanie na wypowiedzi pokazujące Polskę w sposób pejoratywny".

Z kolei Jerzy Snopek mówił w październiku na posiedzeniu sejmowej komisji spraw zagranicznych, że jego celem będzie utrzymanie wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego i przyjaznego Węgrom. Zaznaczył, że widzi "wiele potencjalnych obszarów wspólnego działania, zarówno w kontekście współpracy w UE, jak i w NATO". Zwrócił uwagę na podobne stanowisko naszych krajów w kwestii kryzysu imigracyjnego. Mówił też, że jego zadaniem będzie "podtrzymanie, a nawet umocnienie tej solidarności polsko-węgierskiej".

Zaznaczył, że w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności będzie starał się "przekonać Węgrów do szukania sposobów wypracowywania bardziej jednolitego stanowiska wobec aktualnych zagrożeń geopolitycznych". Jak mówił, będzie też zabiegał o zbliżenie naszych krajów w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, do której to kwestii - zaznaczył - istnieją zasadnicze różnice w stanowiskach naszych krajów.

Jak informuje MSZ, Piotr Wilczek w latach 1986-2008 pracował na Uniwersytecie Śląskim, gdzie pełnił m.in. funkcję dziekana Wydziału Filologicznego (2002-2008), kierownika Katedry Filologii Klasycznej i kierownika Pracowni Retoryki.

W latach 1998-2001 był profesorem wizytującym na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych (Rice University, University of Chicago, University of Illinois at Chicago). Był stypendystą Fundacji Kościuszkowskiej, Brytyjskiej Akademii Nauk oraz uniwersytetów w Oxfordzie, Norwich i Londynie (The Warburg Institute).

Na Uniwersytecie Warszawskim pełnił funkcję kierownika Kolegium Artes Liberales UW oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Artes Liberales UW. W latach 2008-2013 był również zastępcą dyrektora Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW.

Od 2014 r. był przedstawicielem w Polsce Fundacji Kościuszkowskiej (The Kosciuszko Foundation, Inc.) z Nowego Jorku oraz prezesem Fundacji Kościuszkowskiej Polska.

Nowy ambasador Polski w USA jest autorem i redaktorem naukowym ponad 20 książek oraz ponad 100 innych publikacji z zakresu przekładoznawstwa angielsko-polskiego, historii kultury epoki wczesnonowożytnej, retoryki, historii chrześcijaństwa, zarządzania szkolnictwem wyższym oraz studiów o Polsce w Ameryce Północnej.

Należy do zespołów redakcyjnych czasopism naukowych „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” oraz „The Samaritarian Review”. Jest członkiem Komitetu nauk o Literaturze PAN, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego przy IBL PAN.

Piotr Wilczek jest absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, profesorem nauk humanistycznych. Zna języki: angielski, rosyjski i łacinę.

Jak podaje MSZ Jerzy Snopek jest historykiem literatury i kultury, profesorem oraz doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w Instytucie Badań Literackich PAN. W latach 1995-2006, przez trzy kadencje, pełnił funkcję dyrektora naukowego w IBL PAN, gdzie założył Zespół Europeistyki Literackiej.

W latach 1985-1990 wykładał literaturę polską na Uniwersytecie im. Loranda Eotvosa w Budapeszcie. Współpracował z Zespołem Badań nad Kulturą Europy Środkowo-Wschodniej oraz uczestniczył w projektach badawczych mających prowadzić do utworzenia studiów literaturoznawczych na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. W latach 1991-1997 pełnił funkcję sekretarza Węgierskiego Instytutu Kultury.

W roku akademickim 1997-1998 był profesorem wizytującym na Katolickim Uniwersytecie Pazmanya w Piliscsaba k. Budapesztu.

W 2000 r. był współzałożycielem, a potem przez wiele lat wiceprezesem Zarządu Fundacji „Akademia Humanistyczna". Od 2014 r. pełnił w niej funkcję dyrektora Rady Programowej.

Należy do kilkuosobowego grona założycieli Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Nieprzerwanie przez dziesięć lat był jej profesorem oraz dziekanem, a w ostatnim okresie – prorektorem. Od 2002 r. pracował w Fundacji na Rzecz Utrzymania Spuścizny po Stefanie Żeromskim.

Jerzy Snopek jest autorem licznych publikacji książkowych z zakresu kultury polskiej i węgierskiej różnych epok. Ogłosił około 400 rozpraw, artykułów, esejów i recenzji. Na Węgrzech wydał m.in. tom polskich podań i legend "Śpiący rycerze". Przetłumaczył ponad 20 tomów poezji i prozy węgierskiej oraz Konstytucję Węgier.

Jest laureatem nagrody „Literatury na Świecie" za najlepszy przekład poetycki roku, a także Nagrody Naukowej im. Aleksandra Brucknera, najbardziej prestiżowej nagrody PAN w dziedzinie nauk humanistycznych. Książka J. Snopka "Węgry. Zarys dziejów i kultury" uzyskała nominację do Nagrody im. Hugona Steinhausa.

Jerzy Snopek został odznaczony Krzyżem Oficerskim Zasługi Republiki Węgierskiej oraz Złotym Krzyżem Prezydenta Republiki Węgierskiej.(PAP)