Marek Chrzanowski rezygnuje z zasiadania w RPP. Na stronach Senatu znalazła się pozytywna opinia senackiej komisji w sprawie odwołania Chrzanowskiego z RPP.

Szef komisji Grzegorz Bierecki potwierdził fakt rezygnacji Chrzanowskiego.