"Absolutnie nie podoba mi się to, co robi teraz (prezydent Recep Tayyip) Erdogan, ale nie sądzę, że powinniśmy zerwać z nim współpracę" - oświadczył minister.

"W naszym własnym interesie leży to, by nadal współpracować (z Ankarą)" - dodał.

Władze tureckie krytykowane są w Europie za - jak to określił szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker - odchodzenie od fundamentalnych praw człowieka, jak wolność prasy i wolność słowa, oraz za inne retorsje po nieudanym wojskowym zamachu stanu.

UE zawarła układ z Ankarą, by powstrzymać falę uchodźców zmierzającą do Europy. Uzgodnione 18 marca porozumienie przewiduje odsyłanie do Turcji wszystkich migrantów, którzy nielegalnie dotarli do Grecji. W zamian Bruksela obiecała Ankarze pomoc finansową na migrantów w wysokości 6 mld euro, a także odmrożenie negocjacji akcesyjnych i liberalizację wizową.