"Założenia dotyczące przyszłością nadzoru nad majątkiem Skarbu Państwa chciałbym przedstawić - wcześniej przedyskutujemy to na Komitecie Rozwoju - w ciągu najbliższych dwóch, maksymalnie trzech tygodni. Projekty ustaw, które będą związane z tym dokumentem chciałbym przedstawić najpóźniej do końca czerwca" -  powiedział Jackiewicz podczas posiedzenia Rady Ministrów.

"A likwidację Skarbu Państwa i przekształcenia go w agencję rządową bądź holding - to jest jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia - chciałbym przeprowadzić na przełomie 2016 i 2017 roku, kończąc cały ten proces nie później niż w połowie roku 2017" - dodał minister.  

Według niego, połowa 2017 roku jest datą końcową istnienia Ministerstwa Skarbu Państwa i jest to "moment powołania nowego podmiotu o wiele skuteczniejszego, jeżeli chodzi o dbałość o interesy majątku państwowego".