Planowane zmiany zmierzają do odwrócenia przeprowadzonej przez poprzedni rząd reorganizacji Straży Granicznej na południu kraju. W jej wyniku Karpacki Oddział SG z siedzibą w Nowym Sączu przestał istnieć z początkiem 2014 r. i został włączony w struktury Śląsko-Małopolskiego Oddziału SG z siedzibą w Raciborzu.

Zgodnie z przygotowanym przez MSWiA projektem, od 1 stycznia 2017 r. Śląski Oddział SG z siedzibą w Raciborzu będzie obejmował województwa opolskie i śląskie wraz z placówkami SG w Bielsko-Białej, Katowicach-Pyrzowicach, Opolu oraz Rudzie Śląskiej.

Karpacki Oddział SG z siedzibą w Nowym Sączu ma objąć swoim zasięgiem terytorialnym obszar województwa małopolskiego wraz z placówkami SG w Tarnowie, Zakopanem oraz Krakowie-Balicach. Placówka SG w Krakowie-Balicach dodatkowo obejmie swoim zasięgiem działania powiaty oświęcimski i wadowicki, które aktualnie pozostają w zasięgu placówki SG w Bielsko-Białej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, brak konsensusu na szczeblu Unii Europejskiej w zakresie powstrzymania fali migracji ukazuje tendencję przywracania kontroli granicznych na granicach wewnętrznych przez kolejne kraje UE.

"Sytuacja migracyjna w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej, która wynika w szczególności z wojny domowej w Syrii, ekspansji organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie na terenie Syrii i Iraku, wojny domowej w Jemenie czy upadłości Libii jest i będzie w najbliższych miesiącach głównym czynnikiem sprawczym wpływającym na wzrost migracji i powiązanej z nią przestępczości zorganizowanej" - podkreśla MSWiA. (PAP)