Postępowanie wstępnie wszczęto z artykułu opisującego mobbing w armii. Badane jest, czy zgon Berdychowskiego może mieć związek ze służbą wojskową i stosunkami zależności panującymi w wojsku.