„Jako Rzecznik Praw Obywatelskich mam inne możliwości, niż przeciętna organizacja pozarządowa. Mogę prosić o wyjaśnienia w trybie niejawnym” – dodaje gość Kontrwywiadu. „Mogę prowadzić korespondencję, która nie może być przekazana opinii publicznej, ale ja będę wiedział” – mówi Bodnar.