Monika Zbrojewska byłą adwokatem, doktorem habilitowanym prawa, wykładowcą.

Związana z Uniwersytetem Łódzkim, była ekspertem prawa karnego. Napisała ponad 100 publikacji z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego oraz prawa wykroczeń i postępowania w sprawach o wykroczenia.