Wiedeń nie poinformował, jaki zakres mają mieć kontrole. Wiadomo jedynie, że nowe zasady mogą zostać rozszerzone na inne odcinki granicy - w zależności od kierunku napływu imigrantów.